FAQ.
Odpovědi na základní otázky převodu/likvidace u firmy/společnosti

FAQ. 

odpovědi na základní otázky převodu/likvidace u firmy/společnosti.

FAQ

Pár odpovědí na základní otázky.

FAQ

V rámci služby převzetí/odkup společnosti bohužel nelze stanovit fixní sumu. Jedná se o vysoce individuální záležitost, která potřebuje hloubkovou analýzu (tu poskytujeme zdarma). Obecně můžeme říci, že částka za převzetí/odkup společnosti začíná na částce 14. 900,- Kč.

Rozvázání vašeho jména s firmou většinou trvá maximálně 14 dnů. Svou funkci ve společnosti však přestanete vykonávat v den podpisu smluvní dokumentace, nebo k datu, na kterém se dohodneme.

Přepsat s.r.o, prodat firmu lze během několika hodin od rozhodnutí. Jak rychle převod společnosti udělat záleží na více okolnostech. Prvním z nich je např. kolik má firma jednatelů a společníků. Pokud jste ve firmě sám sobě jednatelem i společníkem (majitelem firmy), lze odkup, prodej firmy udělat velmi rychle a to i bez notáře. Stačí pouze několik ověřených podpisů( např. pošta, obecní úřad, matrika). Přepis, prodej společnosti nejrychlejším a ve většině případů i nejlevnějším způsobem, jak ukončit své podnikání.

FAQ - lze převzít společnost ?

Společnost s.r.o, a.s., SE lze převzít, prodat i včetně zaměstnanců, výroby, leasingů, úvěrů, veškerého hmotného, nehmotného majetku. Na firmu může být uvalen konkurz, likvidace. Firmu odkoupíme také s bankovními i nebankovními dluhy, úvěry a veškerými závazky, exekucemi. Při převodu obchodního podílu nemusí být závazky vůči státním orgánům vypořádány.

FAQ krizový manažer .

Cenová sazba krizového manažera se vždy odvíjí od náročnosti zakázky. Klientům nabízíme možnost využít služeb krizového manažera za podíl ve společnosti, nebo od 2 500 Kč/hod

Tuto službu jsme Vám schopni nabídnout díky zkušenému týmu likvidátorů, který máme.

Cena se stanoví individuálně po osobním rozhovoru.

Likvidace zadlužené firmy

Likvidace společnosti je proces, při kterém dojde k ukončení veškeré činnosti firmy. Výsledkem likvidace je ukončení všech smluvních a obchodních vztahů, prodej aktiv a vypořádání závazků i pohledávek. Pokud jsou splněny uvedené podmínky, dojde k výmazu společnosti z obchodního rejstříku.

Finální částku ovlivňuje celá řada faktorů – závazky, úroveň účetnictví, účetní uzávěrky aj. K určení sumy je proto potřebná hloubková analýza firmy (tu provádíme zdarma). Průměrná cena likvidace společnosti se pohybuje v rozsahu 14. 900,- Kč  –  65. 000,-Kč.

V případě nevypořádaných závazků, společnost nelze zlikvidovat a vymazat z OR.

Navíc, v případech, kdy likvidátor společnosti zjistí, že aktiva firmy nestačí pro úhradu závazků, pak je povinen podat návrh na insolvenci. Velkou výhodou pro Vás je to, že tento návrh (ne dříve nežli 8 – 12 měsíců po převodu společnosti) podává náš likvidátor, který byl do společnosti jmenován novým vlastníkem.

Ano, vaší společnost převezmeme i v případě, že máte ve firmě zaměstnance. Vždy přistupujeme ke každé zakázce individuálně a s přihlédnutím k jejímu aktuálnímu stavu včetně budov, strojů nebo dalších závazků a pohledávek.

Ano, lze změnit sídlo firmy. Tento krok je zároveň součástí našich služeb a oceníte jej především v případě, kdy firma sídlí na pozemku, který nechcete své původní firmě nadále poskytovat.

Změna sídla firmy probíhá v rámci převzetí společnosti nebo její likvidaci.

Nenašli jste odpověď ?

Zeptejte se na to, co Vás zajímá.

FAQ. Konec firmy -partneři projektu

Partneři projektu Konec firmy
Scroll to Top