HotLine : +420 704 420 177

konecfirmy@konecfirmy.cz

Článek z rubriky : Pomoc pro firmy

Jmenování likvidátora

Autor : Konec firmy
Zveřejněno dne : Čvc 9, 2021

Jmenování likvidátora

Jmenování likvidátora.

Jmenování likvidátora, odstoupení likvidátora jmenovaného soudem. Všichni společníci (nebo valná hromada), kteří rozhodli o likvidaci, jsou současně povinni bez zbytečného odkladu rozhodnout o osobě likvidátora, přičemž volba a odvolání likvidátora patří do působnosti valné hromady společnosti, určí-li tak společenská smlouva (§ 190 odst. 2 písm. d) ZOK). Odborná veřejnost se shoduje na tom, že pakliže společenská smlouva tuto pravomoc do působnosti valné hromady společnosti nesvěřuje, náleží pravomoc jmenovat likvidátora jednateli. Pokud je společnost v likvidaci a likvidátor nebyl povolán, pak vykovává jeho působnost jednatel ve smyslu § 189 odst. 2 NOZ. Pokud by tak likvidátor nebyl povolán dle § 189 NOZ, jmenoval by likvidátora soud, který vede obchodní rejstřík, u něhož je společnost zapsána. Byla-li společnost zrušena na základě rozhodnutí soudu, pak likvidátora jmenuje automaticky sám soud. (§ 191 odst. 1 NOZ).

Odstoupení likvidátora jmenovaného soudem.

Soud je za likvidátora v tomto případě oprávněn vybrat a jmenovat i jednatele společnosti, a to i bez jeho souhlasu. Takto jmenovaný likvidátor se nemůže vzdát své funkce a odstoupit z ní. Může však požádat soud, aby ho funkce zprostil, a to z důvodu, že na něm výkon této funkce nelze spravedlivě požadovat. Nepodaří-li se soudu jmenovat likvidátora z řad členů statutárního orgánu, jmenuje jej ze seznamu zapsaných insolvenčních správců. Níže uvedené předpoklady pro výkon funkce likvidátora musí splňovat i osoba soudem jmenovaná jako likvidátor.
Jmenování likvidátora
Soudní judikatura 5/2006 s. 358 Jmenoval-li likvidátora společnosti soud, nemůže valná hromada rozhodnout o zrušení svého rozhodnutí o vstupu společnosti do likvidace.

Kdo může být likvidátorem

Likvidátorem může být osoba, která je způsobilá být členem statutárního orgánu společnosti, tj. která splňuje následující podmínky: fyzická osoba starší 18 let, osoba plně svéprávná, osoba bezúhonná ve smyslu § 6 ŽZ, osoba, u níž není dána překážka provozování živnosti dle § 8 ŽZ, osoba, která splňuje podmínky dle § 46 ZOK a dalších ustanovení ZOK a dle § 152 a násl. NOZ, není členem dozorčí rady (pokud ji společnost zřídila), není prokuristou společnosti. Z toho vyplývá, že likvidátorem může být každá fyzická osoba, která splňuje stejné zákonné předpoklady jako jednatel. I jednatel společnosti může být likvidátorem jak uvedeno shora. Likvidátorem může být i právnická osoba, ale je povinna určit fyzickou osobu, která bude jejím jménem vykonávat funkci likvidátora. I takto určená osoba musí splňovat výše uvedené předpoklady.

Související články

Převod firmy

Převod firmy

Převod firmy Převod firmy. Je to nejrychlejší řešení jak se zbavit zadlužené firmy. Přepis firmy na nového majitele je legální řešení Vašich problémů s firmou. Převezmeme IHNED Vaši firmu v jakémkoli stavu do 24 hodin, se všemi závazky a pohledávkami.Převod firmy v...

Prodej zadlužené společnosti

Prodej zadlužené společnosti

Prodej zadlužené společnosti Prodej zadlužené společnosti. Nejrychlejší řešení jak se zbavit zadlužené firmy.   Zajistíme prodej Vaší firmy, se všemi závazky a pohledávkamido 7 dnů !!! Prodejte našim prostřednictvím svou zadluženou společnost. Cena za odkup firmy...

Jak se zbavit zadlužené firmy

Jak se zbavit zadlužené firmy

Jak se zbavit zadlužené firmy ? Hledáte způsob jak se zbavit zadlužené firmy ? Jak se zbavit zadlužené firmy ? Má vaše firma problémy ? Drtí vás závazky a neustálé telefonáty věřitelů ? Zaznamenali jste v poslední době prudký pokles zisků ? Vaši firmu převezmeme se...

Partneři.

*
+
*
*

Autor

Konec firmy

Máme více než 20 let zkušeností s odkupem a prodejem podílů v obchodních společnostech a s transformacemi firem. Za tuto dobu jsme pomohli významnému množství podnikatelů s prodejem, transformací, revitalizací či likvidací jejich firmy.