HotLine : +420 704 420 177

konecfirmy@konecfirmy.cz

Článek z rubriky : Likvidace firem

Likvidace společnosti sro

Autor : Konec firmy
Zveřejněno dne : Čvn 8, 2021

Likvidace společnosti sro

Likvidace společnosti sro představuje právní postup vedoucí k ukončení podnikání obchodní korporace. Tedy ke zrušení a zániku podniku v případech, kdy společnost není předlužená. Máte-li předluženou společnost, (aktiva jsou nižší než pasiva) je nutné podat insolvenční návrh a zahájit insolvenční řízení.

Likvidace společnosti sro

Zánik sro

Zánik s.r.o. je velmi častým jevem souvisejícím s ukončením podnikání společnosti s ručením omezeným.

Máme dostatek zkušeností a víme, jak zrušit s.r.o., s likvidací společnosti s ručením omezeným. Máme dost zkušeností na to, aby zrušení sro proběhlo bez zbytečných potíží. Pokud je s.r.o. v likvidaci, ujme se toho likvidátor, který zná přesný postup likvidace společnosti. V tomto případě postup likvidace společnosti s.r.o. Likvidátor společnosti zajistí ukončení podnikatelské činnosti a jeho povinností je ukončení s.r.o. a následný výmaz z obchodního rejstříku. Zánik společnosti je otázkou několika měsíců.

Nezajišťujeme však pouze likvidace společnosti sro, přestože je zrušení sro časté. V naší nabídce je i zánik akciové společnosti anebo zrušení obchodní společnosti jiné právní formy. Zrušení společnosti s ručením omezeným je tedy jen jednou z nabízených variant. Zánik obchodní společnosti pro Vás nebude nic obtížného, pokud se obrátíte na profesionály, kteří se likvidací společností živí.

Jak bude probíhat likvidace společnosti 

Příprava likvidace

Před samotným zrušením společnosti a jejím vstupem do likvidace je nejprve nutné provést detailní rozbor aktuální ekonomické situace. Konkrétní obchodní společnosti  poté navrhneme optimální řešení a sestavíme soupisy majetku, pohledávek, závazků a jiných položek, potřebných v průběhu likvidace. Řádně zabezpečíme veškeré majetkové položky společnosti. Zejména kompletní inventuru majetku.

Valná hromada

Je zpravidla nejvyšším orgánem společnosti. Její  průběh musí být ověřen notářem a rozhodne o zrušení společnosti s likvidací, jejím vstupu do likvidace, odvolání stávajících statutárních orgánů a o jmenování likvidátora. Součástí rozhodnutí valné hromady je automaticky i změna názvu společnosti, kdy od data rozhodnutí o zrušení společnosti a jejím vstupu do likvidace má společnost za svým názvem dovětek „v likvidaci“.

Likvidace společnosti  – valná hromada

Celý průběh valné hromady samozřejmě zajistíme tzv. „na klíč“ na základě plné moci od společníků nebo akcionářů. Vyhotovíme pro Vás plnou moc před konáním valné hromady. Tím splníme všechny formální náležitosti a průběh valné hromady tak byl zcela v souladu s platnou legislativou.

Dosáhneme tedy toho, že výsledkem valné hromady se ocitne společnost v likvidaci, odvoláme stávající statutární orgán a je jmenujeme likvidátora společnosti, který je od této chvíle za společnost zcela odpovědný

Průběh likvidace

Jedná se o stěžejní a časově i finančně nejnáročnější část likvidace společnosti. Ve vlastním průběhu likvidace likvidátor zajistí zveřejnění likvidace konkrétní společnosti, vypořádá majetkové náležitosti společnosti, zejména zpeněžuje majetek, komunikuje s věřiteli, dlužníky, úřady, soudy, podává příslušná daňová přiznání, atd. Činnost likvidátora je ve své podstatě obdobná jako činnost jakéhokoli statutárního orgánu ve společnosti s tím rozdílem, že likvidátor činí pouze kroky nutné k likvidaci společnosti.

Ukončení likvidace

Činnost likvidátora v této části likvidace spočívá především ve vyhotovení závěrečné zprávy o průběhu likvidace a rozdělení likvidačního zůstatku, uzavření účetních knih, vyhotovení závěrečné inventury, podání závěrečného daňového přiznání a zajištění souhlasů správců daní. Likvidace obvykle končí rozdělením likvidačního zůstatku společníkům a návrhem na výmaz z veřejného rejstříku, který podává likvidátor na příslušný soud. Vlastním výmazem společnosti tak její existence definitivně končí.

Likvidace společnosti sro – činnost likvidátora

Výkon funkce likvidátora podrobně specifikuje platné zákonné ustanovení. Nicméně jedná se o velmi kvalifikovanou a rozmanitou činnost, vyžadující dokonalé znalosti z oblasti práva, účetnictví, daňové problematiky.

Likvidaci pro Vás provedeme ve spolupráci s účetní firmou, daňovými poradci i advokáty. Tím zajistíme zákonný a transparentní postup při likvidování společností. V případě jakýchkoli dotazů k průběhu likvidace společnosti, zejména k upřesnění některých kroků v průběhu likvidace, nás kontaktujte a my Vám rádi Vaše dotazy zodpovíme nebo Vám přímo vypracujeme nezávaznou nabídku na likvidaci Vaší společnosti.

V případě jakýchkoli dotazů k průběhu likvidace společnosti, zejména k upřesnění některých kroků v průběhu likvidace, nás kontaktujte a my Vám rádi Vaše dotazy zodpovíme nebo Vám přímo vypracujeme nezávaznou nabídku na likvidaci Vaší společnosti..

Související články

Jak zlikvidovat firmu

Jak zlikvidovat firmu

Jak zlikvidovat firmu ? Hledáte způsob jak zlikvidovat firmu a přemýšlíte co vše bude třeba udělat.  Pro správný výběr způsobu likvidace firmy je důležité si uvědomit, jak tento proces může být časově náročný a finančně nákladný. Podle dostupných analýz je v České...

Jak zlikvidovat společnost

Jak zlikvidovat společnost

Jak zlikvidovat společnost ?Jak zlikvidovat společnost je dobré buď kvalitně a zodpovědně nastudovat, nebo se obrátit na odborníky. Nastudování procesu likvidace ve všech jeho variacích by zabralo několik hodin. Často však dostáváme následující dotaz: jsem jediným...

Likvidace společnosti

Likvidace společnosti

LIKVIDACE SPOLEČNOSTI Likvidace společnosti nabízí způsob, jak ukončit veškerá aktiva společnosti. Jedná se souhrn ekonomických a právních úkonů, které směřují k ukončení celého podnikání. Výsledkem je výmaz společnosti z obchodního rejstříku. Postup likvidace...

Partneři.

*
+
*
*

Autor

Konec firmy

Máme více než 20 let zkušeností s odkupem a prodejem podílů v obchodních společnostech a s transformacemi firem. Za tuto dobu jsme pomohli významnému množství podnikatelů s prodejem, transformací, revitalizací či likvidací jejich firmy.