Likvidace. Likvidace firmy.

Likvidace. Likvidace firmy. Konec firmy Vám nabízí jednoduché, levné a legální řešení problémů se zadluženou firmou.
S garancí převzetí veškerých závazků a problémů novým majitelem a jednatelem.

Zlikvidujeme Vaši firmu.

Převezmeme firmu
v likvidaci
a tu dokončíme.

Cena od 14.900,- Kč

Dostala se Vaše firma  do tak velikých problémů, že již není možné dále pokračovat v podnikání ?

Home. Konec firmy. Pomoc firmám.
 • převzetí odpovědnosti za firmu
 • převod obchodních podílů
 • změna jednatele
pomoc firmám
 • Zrušení společnosti formou řízené likvidace firmy  je seriózní a zákonný způsob ukončení veškerých aktivit společnosti.
 • Převezmeme Vaši společnost a sami ji dáme do likvidace.
 • Veškeré  povinnosti učiníme dle platných právních předpisů a Vy
  se budete moci plně věnovat novému podnikání bez zátěží z minulosti.
 • Likvidace firmy je legální řešení problémů se zadluženou firmou.
 • Úřední martýrium spojené s řízenou likvidací firmy absolvujeme za Vás, odborně, diskrétně a s ohledem na minimalizaci klientských rizik, přičemž tento proces zabere v méně komplikovaných případech 6-8 měsíců.
pomoc firmám
 • správa firmy, krizové řízení
 • následné jednání s úřady, věřiteli
 • garance nejnižší ceny

Likvidace firmy. Varianty

Klasická likvidace firmy

Likvidace NOVÝM vlastníkem

 • Klasická likvidace firmy

  Z řad našich profesionálních likvidátorů jmenujeme do Vaší společnosti likvidátora, který ihned začne konat. Nevyhnete se ale větší finanční náročnosti celého procesu a budete v “první řadě” veškeré odpovědnosti a povinné spolupráce. Zvažte, zdali nevyužijete variantu převodu firmy a řízené likvidace novým vlastníkem.

  V případě, že potřebujete klasickou službu likvidace firmy, která není zadlužena a je schopna vyrovnat své závazky po zpeněžení majetku, pak Vám naše firma poskytne plný komplex služeb likvidace firmy, od návrhu profesionálního likvidátora až po výmaz společnosti z obchodního rejstříku.

  Jestliže je však Vaše firma PŘEDLUŽENÁ, nabízíme Vám variantu odkupu společnosti a následné řízené likvidace novým vlastníkem společnosti. Veškeré povinnosti, které by Vás čekaly bude plnit on.

 • Likvidace NOVÝM vlastníkem

  Prodej společnosti za účelem jejího řízeného zlikvidování novým vlastníkem je skvělou a legální alternativou k většinou časově, procesně i finančně náročnějšímu ukončení činnosti firmy. Vyhnete se tím v budoucnu mnoha povinnostem, které by Vám jinak jako vlastníkovi firmy a jednateli zůstaly.

  Prodej společnosti je proces více flexibilní, a hlavně výrazně snadnější a levnější než klasické ukončení činnosti firmy. Uskutečňuje se převodem podílů. Na nabyvatele tedy přechází jak majetek, tak i dluhy společnosti. Věřitelé se tak svých pohledávek mohou domáhat nadále vůči společnosti, likvidátorovi a osobám, které společnost koupily.
  Je to nejpopulárnější, spolehlivý a rychlý způsob, díky kterému lze ušetřit čas, peníze a zbavit se starosti i odpovědnosti spojených s průběhem likvidačního řízení firmy.

  Řízená likvidace firmy je tím nejrychlejším způsobem, jak legálně ukončit podnikání na zadlužené firmě. Zbaví Vás starostí a povinností.

Jak probíhají služby likvidátora ?

 1. okamžitě přebereme veškerý dohled, veškeré starosti a povinnosti, které je třeba plnit v souvislosti s likvidačním
  procesem.
 2. jmenujeme likvidátora (v případě zájmu poskytneme profesionálního likvidátora)
 3. provedeme všechny změny v Obchodním rejstříku a Obchodním věstníku
 4. zajistíme potřebné deregistrace a stanoviska orgánů státní správy
 5. s daňovými poradci můžeme likvidaci vyřídit komplexně i po daňové a účetní stránce vč. všech výkazů
 6. zajistíme výmaz společnosti z Obchodního rejstříku
 7. proces provádíme důkladně, diskrétně a s ohledem na minimalizaci klientských rizik

Likvidace. SLUŽBY

Komplexní služby pro zadlužené společnosti.

Jak se zbavit zadlužené firmy ?

Prodej zadlužené společnosti .

Odkup zadlužené společnosti .

Jak probíhá převod
firmy ?

Partneři projektu.