HotLine : +420 704 420 177

konecfirmy@konecfirmy.cz

Článek z rubriky : Pomoc pro firmy

Převod firmy

Autor : Konec firmy
Zveřejněno dne : Pro 4, 2020

Převod firmy

Převod firmy. Je to nejrychlejší řešení jak se zbavit zadlužené firmy. Přepis firmy na nového majitele je legální řešení Vašich problémů s firmou.
Převezmeme IHNED Vaši firmu v jakémkoli stavu do 24 hodin, se všemi závazky a pohledávkami.

Převod firmy v krocích

PRVNÍ SCHŮZKA A SEZNÁMENÍ SE.

Komunikujeme spolu celou dobu. Nový zájemce o obchodní podíly se seznámí s Vámi, Vaší firmou.

Převod firmy – PŘÍPRAVA SMLUVNÍ DOKUMENTACE

Připravíme celou obchodní transakci v souladu s NOZ a zákonem o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. Všechny návrhy smluv obdržíte předem.

VALNÁ HROMADA

Zákon přímo nevyžaduje pro převod firmy podepsání dokumentů u notáře, obvykle ale smlouvu o prodeji obchodního podílu (nebo úplatném převodu akcií) u notáře podepisujeme. Je součástí kompletní valné hromady a je snazší vše udělat v jednom kroku a rychlejší z pohledu přímého zápisu do obchodního rejstříku. Na valné hromadě v rámci notářského zápisu nový majitel odvolává starého jednatele a ustanoví nového jednatele.

ZÁPIS ZMĚN DO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU

Podání návrhu na zápis změn do obchodního rejstříku probíhá ihned po skončení valné hromady u notáře fyzickým odnesením notářského zápisu o průběhu valné hromady, kupních smluv s přílohami a ostatních dokumentů na příslušný rejstříkový soud, kde je zaplacen i poplatek za zápis změn a klient dostává kopii návrhu s vyznačeným datem podání a kopiemi notářských zápisů.
Podle přání prodávajícího můžeme zajistit u notáře on-line zápis do obchodního rejstříku. V tomto případě je zápis změn proveden nejpozději do 24 hodin. Ve výpise společnosti z obchodního rejstříku již budou provedeny změny – zapsání nového jednatele i 100% společníka.

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL – NEJDŮLEŽITĚJŠÍ NA ZÁVĚR

Mezi nejdůležitější dokumenty po uskutečnění valné hromady bezesporu patří podrobný předávací protokol funkce jednatele (předsedy představenstva). Ten obsahuje ty – pro chod firmy – nejzásadnější údaje.

  • Přehled aktuálních závazků společnosti ke dni provedení transakce s jejich strukturalizací (závazky z obchodních vztahů, bankovní úvěry, státní instituce, dlouhodobé závazky).
  • Přehled pohledávek ke dni provedení transakce.
  • Mimořádná účetní uzávěrka.
  • Protokol inventarizace a předání zboží na skladě, včetně jeho případného ocenění soudním znalcem nebo ověření předávacího protokolu notářem (podle požadavku prodávajícího).
  • Kompletní předání HIM a DHIM.
  • Důležitá spojení na dodavatele a odběratele, včetně veškeré smluvní dokumentace k jednotlivým – I ŽIVÝM – obchodním případům.
  • Jednotlivé předávací protokoly na nemovité objekty, drahé technologické a výrobní zařízení.
  • Výkazy zisků a ztrát, rozvahu a výsledovku, daňová přiznání.
  • Živnostenské listy a oprávnění, registrace.

CELÝ PROCES PŘEVZETÍ ZADLUŽENÉ SPOLEČNOSTI JE LEGÁLNÍ, RYCHLÝ A HLAVNĚ DISKRÉTNÍ.

V rámci služby odkup zadlužené společnosti zajistíme kompletní právní a notářský servis, převedeme sídlo i statutární orgány. Našim klientům garantujeme detailní předávací protokol, který obsahuje kompletní firemní dokumentaci. Celý proces odkupu zadlužené společnosti je legální, rychlý a hlavně diskrétní. Včasný prodej společnosti dokáže zabránit zvyšujícímu se riziku trestní a osobní majetkové odpovědnosti. Už jen z tohoto důvodu by se s tímto krokem nemělo moc otálet.

Autor

Konec firmy

Máme více než 20 let zkušeností s odkupem a prodejem podílů v obchodních společnostech a s transformacemi firem. Za tuto dobu jsme pomohli významnému množství podnikatelů s prodejem, transformací, revitalizací či likvidací jejich firmy.