Převod firmy

Převod firmy. Nejrychlejší řešení jak se zbavit zadlužené firmy.

Převezmeme
IHNED Vaši firmu
v jakémkoli stavu
do 24 hodin

Vaši firmu převezmeme se všemi závazky a pohledávkami
do 24 hodin !!!

Převod firmy

Převeďte svou zadluženou firmu na nás.

GARANTUJEME VÁM diskrétnost, rychlost, legálnost
a převzetí veškerých závazků a problémů novým majitelem, jednatelem.

Převod firmy.

První schůzka a seznámení se.

25%

Komunikujeme spolu celou dobu. Nový zájemce o obchodní podíly se seznámí s Vámi, Vaší firmou.

Příprava smluvní dokumentace

40%

Připravíme celou obchodní transakci v souladu s NOZ a zákonem o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. Všechny návrhy smluv obdržíte předem.

Valná hromada

65%

Zákon přímo nevyžaduje podepsání dokumentů u notáře, obvykle ale smlouvu o prodeji obchodního podílu (nebo úplatném převodu akcií)  u notáře podepisujeme. Je součástí kompletní valné hromady a je snazší vše udělat v jednom kroku a rychlejší z pohledu přímého zápisu do obchodního rejstříku.

Na valné hromadě v rámci notářského zápisu nový majitel odvolává starého jednatele a ustanoví nového jednatele.

Zápis změn do obchodního rejstříku

80%

Podání návrhu na zápis změn do obchodního rejstříku probíhá ihned po skončení valné hromady u notáře fyzickým odnesením notářského zápisu o průběhu valné hromady, kupních smluv s přílohami a ostatních dokumentů na příslušný rejstříkový soud, kde je zaplacen i poplatek za zápis změn a klient dostává kopii návrhu s vyznačeným datem podání a kopiemi notářských zápisů.

Podle přání prodávajícího můžeme zajistit u notáře on-line zápis do obchodního rejstříku. V tomto případě je zápis změn proveden nejpozději do 24 hodin. Ve výpise společnosti z obchodního rejstříku již budou provedeny změny – zapsání nového jednatele i 100% společníka.

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL - NEJDŮLEŽITĚJŠÍ NA ZÁVĚR

100%
Mezi nejdůležitější dokumenty po uskutečnění valné hromady bezesporu patří podrobný předávací protokol funkce jednatele (předsedy představenstva). Ten obsahuje ty – pro chod firmy – nejzásadnější údaje.
  1. Přehled aktuálních závazků společnosti ke dni provedení transakce s jejich strukturalizací (závazky z obchodních vztahů, bankovní úvěry, státní instituce, dlouhodobé závazky).
  2. Přehled pohledávek ke dni provedení transakce.
  3. Mimořádná účetní uzávěrka.
  4. Protokol inventarizace a předání zboží na skladě, včetně jeho případného ocenění soudním znalcem nebo ověření předávacího protokolu notářem (podle požadavku prodávajícího).
  5. Kompletní předání HIM a DHIM.
  6. Důležitá spojení na dodavatele a odběratele, včetně veškeré smluvní dokumentace k jednotlivým – I ŽIVÝM – obchodním případům.
  7. Jednotlivé předávací protokoly na nemovité objekty, drahé technologické a výrobní zařízení.
  8. Výkazy zisků a ztrát, rozvahu a výsledovku, daňová přiznání.
  9. Živnostenské listy a oprávnění, registrace.

Celý proces převzetí zadlužené společnosti je legální, rychlý a hlavně diskrétní.

V rámci služby odkup zadlužené společnosti zajistíme kompletní právní a notářský servis, převedeme sídlo i statutární orgány. Našim klientům garantujeme detailní předávací protokol, který obsahuje kompletní firemní dokumentaci. Celý proces odkupu zadlužené společnosti je legální, rychlý a hlavně diskrétní. Včasný prodej společnosti dokáže zabránit zvyšujícímu se riziku trestní a osobní majetkové odpovědnosti. Už jen z tohoto důvodu by se s tímto krokem nemělo moc otálet.  

Vaši firmu převezmeme se všemi závazky a pohledávkami
do 24 hodin !!!

Zbavte se zadlužené firmy dokud je čas !

Převod firmy. Služby

Jak se zbavit zadlužené firmy ?

Prodej zadlužené společnosti .

Odkup zadlužené společnosti .

Partneři projektu.