HotLine : +420 704 420 177

konecfirmy@konecfirmy.cz

Článek z rubriky : O podnikání

Výhody a nevýhody OSVČ

Autor : Konec firmy
Zveřejněno dne : Kvě 19, 2021

Výhody a nevýhody OSVČ

V této kapitole naleznete přehled těch nejvýraznějších kladů a záporů, které se pojí s prací na živnost Jaké tedy jsou výhody a nevýhody OSVČ ?

Podnikání vám může nabídnout neomezený prostor pro vaši originalitu, kreativitu a tvořivost. Energii, kterou do práce vložíte, se vám mnohonásobně vrátí a navíc budete mít skvělý pocit, že na začátku to byla právě vaše myšlenka a nápad, které zapříčinily vznik něčeho nového, co může ostatním lidem pomoci.

výhody a nevýhody osvc

Výhody a nevýhody OSVČ – 6 výhod OSVČ

1. Možnost neomezeného výdělku

Sami ovlivníte, kolik si vyděláte. S rostoucí mírou vašeho nasazení roste i váš příjem.

2. Nízké riziko stereotypní práce

Jako OSVČ máte větší množství klientů, kteří mají rozdílné potřeby a vyžadují individuální přístup. Díky tomu bude vaše práce různorodá a riziko stereotypu jé nízké.

3. Reakce na pokrok

ste schopni rychleji reagovat na pokrok a tržní změny. V korporátních společnostech bývají obvykle schvalovací procesy delší a mohou nepříznivě zasáhnout do chodu firmy. Vy díky rychlému zareagování máte možnost získat náskok a dosáhnout uspokojení jak po materiální, tak i po psychologické stránce.

4. Dovolená

Můžete si udělat dovolenou kdykoliv se vám zachce a sami si plánovat pracovní dobu. Samozřejmě je nutné nezapomínat na organizaci času, kdy ve firmě nebudete, aby i bez vaší přítomnosti fungovalo vše tak, jak má.

5. Realizace vlastních snů a plánů

Můžete dělat to, co vás baví a v čem jste dobří a realizovat tím vlastní sny a plány.

6. Možnost práce z domova či z terénu

Vzhledem k tomu, že si sami můžete organizovat pracovní dobu a jste sami sobě šéfem, získáváte tím možnost rozhodnout o tom, kde chcete pracovat. Máte možnost pracovat z domova či z terénu. Výhody živnosti (OSVČ) jakožto nekonečný prostor pro realizaci vlastních nápadu a rozvoj osobnosti Patříte-li mezi osoby, jejichž tok myšlenek je neomezený a vyžadujete prostor pro realizaci vlastních nápadů a svou seberealizaci, podnikání jako takové pro vás bude představovat především benefity.

Výhody práce na IČO (živnostenský list) můžou být u mnohých zájemců o založení živnosti rozhodující pro začátek podnikání Pracovní život zaměstnanců se v mnoha ohledech výrazně liší od života osob samostatně výdělečně činných. Je vysoce pravděpodobné, že jako rození podnikatelé byste se v zaměstnání necítili dobře, protože během pracovní doby byste přemýšleli o tom, jak firmu vašeho zaměstnavatele vylepšit na místo toho, abyste realizovali svou vlastní. Dopředu je důležité si správně rozmyslet formu svého podnikání. Výhody a nevýhody OSVČ mohou být důležitým vodítkem.

Výhody a nevýhody OSVČ – 9 nevýhod OSVČ

1. Vysoký podíl odpovědnosti

Pro živnostníky představuje špatné rozhodnutí často nižší zisk. Finanční postih pocítí ihned.

2. Riziko vzniku dluhu

Když porovnáváte výhody a nevýhody OSVČ, berte tento bod velmi vážně. Lehce se můžete dostat do role dlužníka v důsledku neplacení nebo špatného výpočtu daňových povinností.

3. Povinné měsíční zálohy

Osobě samostatně výdělečně činné vzniká povinnost přihlásit se na správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně a každý měsíc platit povinné zálohy.

4. Nízký důchod

Živnostníci mají nižší důchod, protože odvádějí méně na sociálním (důchodovém) pojištění, než zaměstnanci. V porovnání se zaměstnanci mají OSVČ nižší starobní důchod, invalidní důchod a případný vdovský či sirotčí důchod.

5. Neexistuje zde výpovědní lhůta a nárok na odstupné

Živnostníci nemohou počítat s žádnou lhůtou, během které mají nárok na peníze při ukončení své činnosti. Naopak zaměstnanci mají dvouměsíční výpovědní lhůtu, během které mají možnost hledat nové zaměstnání.

6. Neexistuje ochrana ze strany Zákoníku práce

Dalším důležitým prvkem jak zvážit výhody a nevýhody OSVČ je fakt, že na zakázky, které jsou dojednané obchodní smlouvou, se neaplikuje zákoník práce a vy tak nejste nijak chráněni.

7. Ručení

Osoby samostatně výdělečné činné ručí celým svým majetkem a podnikají pod svým jménem a příjmením. V praxi to znamená, že pokud má podnikatel dluhy, vzniká mu tím povinnost kompletně je uhradit i za cenu, že by k tomu musel využít svůj vlastní majetek. Podnikatel nese odpovědnost za každé rozhodnutí, které během podnikání učiní a může tedy doplatit na nepromyšlené kroky či nezaplacené faktury. I to by jste měli vzít do úvahy, když porovnáváte výhody a nevýhody OSVČ

8. Žádný nárok na náhradu mzdy

Živnostníci jsou bez nároku na náhradu mzdy v případě nemoci a bez nároku na ošetřovné pokud se starají o dítě či jiného člena domácnosti.

9. Nutnost aktivně hledat práci

Za přidělenou práci pro zaměstnance je vždy odpovědný zaměstnavatel. Naopak podnikatelé si své zakázky musí sami aktivně shánět a jsou za ně i sami zodpovědní, což může být pro někoho stresující a opět to souvisí i s nejistým výdělkem. Jak je popsáno již výše, práce na živnostenský list má mnohé nevýhody, které by mohly řadu osob, které uvažují o založení živnosti, odradit.

Výhody a nevýhody OSVČ – shrnutí

Člověk, který se rozhodne jít touto cestou, by měl mít jasnou představu o tom, čemu se chce věnovat, jestli k tomu má předpoklady a měl by mít i plán do budoucna. Zcela jistě by měl disponovat finanční rezervou, aby byl schopen překonat začátky, které jsou pro každého podnikatele těžké.

Závěrem lze tedy říci, že tak jako ani v životě není nic jen černé či bílé, s podnikáním je to stejné. Každá z forem má svou cenu, daň, své výhody a nevýhody. Ovšem žádnou z forem podnikání nelze označit čistě za dobrou nebo špatnou, protože co je pro jednoho výhodou, může představovat nevýhodu pro druhého, což vychází z odlišných osobních preferencí či životních postojů. Je důležité dopředu zvážit, jaká konkrétní forma bude tou nejvhodnější pro vás s ohledem na to, jaký je váš předmět podnikání, jak velká firma jste a jakým kapitálem disponujete.

Nejčastěji můžete slyšet o tom, že podnikatelé jsou páni svého času, jsou šťastnější a vydělají si více, než zaměstnanci, u kterých se naopak doslechnete ve spojení s nízkým výdělkem, nespokojeností se svou prací a chováním ze strany zaměstnavatele. Nevýhody živnosti (OSVČ) je možné spatřovat i v tom, že podnikání není vhodné pro každého a vaše unáhlené rozhodnutí vás následně může stát spoustu peněz i zbytečně investovaného času. Než člověk učiní takové zásadní rozhodnutí, měl by poznat sám sebe a odpovědět si na řadu otázek, jaké jsou výhody a nevýhody OSVČ.

Výhody a nevýhody OSVČ – základní otázky pro rozhodování

  • Jsem dostatečně zodpovědný?
  • Jsem schopen unést určitou míru rizika?
  • Mám dobré organizační schopnosti?
  • Komunikuji rád s lidmi?
  • Jsem schopen přijmout riziko nejistého výdělku?
  • Přijímám rád výzvy?
  • Učím se rád novým věcem?

Související články

Evidence skutečných majitelů

Evidence skutečných majitelů

Evidence skutečných majitelů Co je evidence skutečných majitelů Evidence skutečných majitelů (dále také „evidence“) je informačním systémem veřejné správy, je vedena v elektronické podobě příslušnými soudy. Informační systém je centrálně spravován Ministerstvem...

Chyby majitele firmy.

Chyby majitele firmy.

Chyby majitele firmy. Nejčastější chyby majitele firmy. Polovinu problémových podniků řídí jejich vlastníci. Najatý manažer by obstál lépe. Spouštěčem existenčních problémů společností jsou v padesáti procentech případů investice. Druhým nejčastějším důvodem jsou...

Krizový manažer

Krizový manažer

Krizový manažer Krizový manažer a jeho služby Krizový manažer. K čemu vlastně je ? Krize nás učí, jak si znovu rozpomenout, co vlastně chceme a kam jdeme, uvědomit si, co už nepotřebujeme a co je pro nás doopravdy cenné. Krizové řízení nám může hodně pomoci.U malých...

Partneři.

*
+
*
*

Autor

Konec firmy

Máme více než 20 let zkušeností s odkupem a prodejem podílů v obchodních společnostech a s transformacemi firem. Za tuto dobu jsme pomohli významnému množství podnikatelů s prodejem, transformací, revitalizací či likvidací jejich firmy.